Logo Bovend'Eerdt praktijk voor orthodontie

kosten / vergoeding

Kosten en vergoeding van eerste afspraak
Voordat je een eerste afspraak bij ons maakt, is het belangrijk om te weten welke kosten hieraan verbonden zijn en hoe het zit met vergoeding van de kosten door je zorgverzekeraar. Alle orthodontisten moeten werken met landelijke, vaste tarieven. Deze tarieven stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vast, in opdracht van de overheid.

Volgens deze vastgestelde tarieven moet bij een orthodontische behandeling rekening worden gehouden met de volgende kosten:

  • (Röntgen)onderzoek & Diagnostiek: kosten voor de start van een orthodontische behandeling
  • Kosten van de orthodontische behandeling:
    • Materiaalkosten en plaatsing van een beugel
    • Behandelingskosten, iedere maand waarin de patiënt voor controle komt

Hieronder staan de mogelijke kosten uitgelegd die van toepassing zijn voor de start van een orthodontische behandeling. Je krijgt altijd voorafgaand aan je orthodontische behandeling een gespecificeerd individueel kostenoverzicht dat relevant is voor jouw voorgestelde behandelplan.

Kosten eerste consult en eerste vervolgstappen

De kosten van het consult omvatten het geheel van het doornemen van de gezondheidsvragenlijst, het doornemen van de wensen en/of klachten van de patiënt, mondonderzoek om de gebitssituatie te beoordelen. Kosten voor “F121A Eerste consult” volgens de tarieven vastgesteld door de NzA bedraagt € 22,16. (exclusief röntgenonderzoek)

Indien een orthodontische behandeling mogelijk en/of wenselijk is zal er een schedelröntgenfoto en een overzichtsröntgenfoto, en gebitsafdrukken en een serie lichtfoto’s worden gemaakt. Op basis van deze gegevens zal de orthodontist een definitief behandelplan opstellen.
De kosten voor dit uitgebreid onderzoek en opstellen behandelplan bedragen ongeveer € 200,00. Dit uitgebreid onderzoek wordt uitsluitend in gezamenlijk overleg uitgevoerd.

Vergoeding van orthodontische behandelingen

Orthodontische behandelingen worden meestal niet vanuit de basisverzekering vergoed. Dit geldt óók voor kinderen tot 18 jaar. Alleen wanneer er sprake is van een ernstige afwijking met medische indicatie wordt een beugel soms uit de basisverzekering vergoed. Voor vergoeding van orthodontie bij dit soort afwijkingen zal voorafgaand een aanvraag bij de zorgverzekeraar ingediend moeten worden. Aan de hand van deze aanvraag kan de zorgverzekeraar besluiten de behandeling wel/niet te vergoeden.
Om voor vergoeding van orthodontische behandelingen in aanmerking te komen is anders een aanvullende verzekering nodig. Aanvullende verzekeringen kunnen onderling aardig verschillen in de hoogte van de premie, voorwaarden en kosten die worden vergoed. Het is daarom aan te raden om de diverse aanvullende verzekeringen van de verschillende zorgverzekeraars goed te vergelijken. Zie de interessante links onder aan deze pagina voor meer informatie hierover.

Betaling van onze facturen

Onze facturen worden verzorgd door Netpoint Factoring. Rekeningen gaan meestal rechtstreeks naar de verzekeraar. Afhankelijk van de voorwaarden van je verzekeringspolis krijg je soms geen factuur, soms een deelfactuur en soms de volledige factuur toegestuurd.

Mocht je vragen hebben over je rekeningen dan kun je contact opnemen met Netpoint Factoring via www.uwdeclaratie.nl Op deze site kun je opnieuw een declaratie aanvragen en zie je, nadat je hebt ingelogd, een historisch overzicht van je rekeningen. Ook zie je hier de vergoedingen door de zorgverzekeraar evenals openstaande facturen. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met Netpoint Factoring BV op het nummer 0416-541 509. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00.

Interessante links