Logo Bovend'Eerdt praktijk voor orthodontie

einde behandeling

Je beugelbehandeling is klaar
Nu uiteindelijk je tanden, kiezen en kaken in de goede stand staan, zal de orthodontist aangeven dat je beugel verwijderd kan worden. Hiervoor worden dan aparte afspraken gemaakt.

Je actieve beugelbehandeling komt hiermee ten einde. Dit is de start van de retentiefase. Tanden en kiezen hebben namelijk altijd de neiging om naar hun oude stand terug te willen groeien. In de retentiefase is erop gericht om ervoor te zorgen dat je tanden in de nieuwe stand gaan vastgroeien, en te voorkomen dat tanden gaan verplaatsen.

 

Bij het verwijderen van je beugel plaatsen wij daarom een retentiebeugel. Er zijn verschillende retentiebeugels. De retentiefase en retentiebeugels zijn hieronder verder uitgelegd.

 

Retentiefase
In de retentiefase zullen we het bereikte resultaat zo goed mogelijk vastgehouden met een retentiebeugel. Na je behandeling kunnen tanden de rest van je leven nog verschuiven; dit gebeurt ook bij mensen die nooit een beugel hebben gedragen. Hieronder leggen we uit hoe we ongewenste verschuivingen zo veel mogelijk proberen te voorkomen.

 

Soorten retentiebeugel
Deze beugel is bedoeld om je tanden op de gewenste positie te houden. In onze praktijk gebruiken we 3 verschillende soorten:

Retentiedraad

Retentiedraad wordt in onze praktijk ook wel spalkje genoemd.

Deze beugel bestaat uit een draadje van metaal dat vastgeplakt wordt achter de voortanden. Dit is een permanente retentiebeugel die we het meeste gebruiken en wordt meestal bij het verwijderen van je vaste beugel geplaatst. We adviseren om dit draadje (spalkje) in principe levenslang te laten zitten, omdat tanden je hele leven kunnen verplaatsen. Het spalkje voorkomt dat je tanden weer scheef gaan staan. Kleine tandverplaatsingen kunnen nog wel optreden, maar die zijn meestal weinig zichtbaar Het is wel belangrijk om voorzichtig met je spalkje om te gaan en goed te poetsen.

Essix Retainer

Deze beugel is een dun doorzichtig hoesje dat strak over de tanden en kiezen wordt geschoven. Deze retentiebeugel is een loszittende, dus uitneembare, beugel. Nadat de vaste beugel verwijderd is, moet deze retentiebeugel op maat gemaakt worden. Je krijgt een aparte afspraak om deze beugel te plaatsen. De orthodontist zal aangeven hoeveel uur per dag je deze beugel moet dragen. Meestal moet je deze beugel alleen ’s nachts dragen.

Retentieplaat

De retentieplaat is een uitneembare beugel waarmee de nieuwe vorm van je tandboog wordt vastgehouden. De retentieplaat bestaat uit een kunststof deel waarin metalen draden zijn vastgezet. De retentieplaat draag je vooral ’s nachts.

Retentiecontrole
Na het plaatsen van je retentiebeugel(s) kom je nog een aantal keer terug voor nacontrole. Bij deze afspraken controleert de orthodontist of de tanden en kiezen op een goede manier vastgroeien, en het bereikte eindresultaat voldoende stabiel blijft. Bij spalkjes controleren wij of ze goed vastzitten en of er nieuwe lijm moet worden aangebracht.

 

Tanden toch verschuiven of spalkje los?
Soms kan het zijn dat ondanks de retentiebeugel of spalkje je tanden of kiezen toch wat gaan verschuiven. Als je dit merkt, neem dan contact met ons op om een afspraak voor een controle te maken.

Als je merkt dat je spalkje loszit of beschadigd is, neem dan meteen contact met ons op (073-641 8445) om het opnieuw te laten vast zetten of te laten repareren. Wanneer je dit niet doet, kunnen je tanden weer scheef gaan staan. Om de tanden dan weer recht te zetten zal dan opnieuw een beugel geplaatst moeten worden.

 

Interessante links