Logo Bovend'Eerdt praktijk voor orthodontie

kosten / vergoeding

Kosten en vergoeding van je beugelbehandeling:
Voordat je je beugelbehandeling start, is het belangrijk om te weten welke kosten hieraan verbonden zijn en hoe het zit met vergoeding van de kosten door je zorgverzekeraar.

Alle orthodontisten moeten werken met landelijke, vaste tarieven. Deze tarieven stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vast, in opdracht van de overheid. Hier vind je de tarievenlijst geldig voor 2022.
Volgens deze vastgestelde tarieven gelden voor een actieve behandeling de volgende tarieven:

  • Materiaalkosten en plaatsing of verwijdering van een beugel.
  • Behandelingskosten, iedere maand waarin de patiënt voor (na)controle komt.

Deze kosten zijn van toepassing voor de actieve beugelbehandeling. Hier vind je meer informatie over kosten voorafgaand aan de start van je beugelbehandeling.

We begrijpen dat het moeilijk is om van de totale tarievenlijst inzicht te krijgen in de kosten van een gehele orthodontische behandeling. Daarom krijg je voorafgaand aan een orthodontische behandeling een gespecificeerd individueel kostenoverzicht dat relevant is voor het voorgestelde behandelplan. Hieronder staan globaal de kosten en vergoedingen uitgelegd waarmee je te maken krijgt bij een orthodontische behandeling. 

Kosten plaatsing en verwijderen beugel

De kosten van plaatsing van een beugel worden bepaald door de categorie waaronder deze beugel valt. Daarnaast moeten de techniek en/of materiaalkosten apart in rekening gebracht worden. Daarom zijn deze codes door de NZa aangegeven met een *. Deze kosten zijn op de factuur apart gespecificeerd. Alleen voor het verwijderen van een beugelcategorie 5 t/m 9 (Vaste slotjesbeugel en Invisalign)  worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten omvatten het geheel van alle werkzaamheden om de beugel uit de mond te verwijderen en ook het plaatsen van de benodigde retentie-apparatuur.

Kosten beugel controles

De kosten van de controles (beugelconsult per maand) zijn vergelijkbaar met een abonnement waarbij het bedrag iedere controle gelijk is en niet wordt beïnvloed door de tijdsduur van de controle, de uitgevoerde behandeling of de gebruikte materialen. Het totaalbedrag van de beugelbehandeling hangt dus af van de soort beugel (deze bepaalt de categorie) die wordt gebruikt en hoeveel controles er nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Je betaalt dit bedrag alleen voor de maanden dat je daadwerkelijk een afspraak bij ons hebt gehad.

Vergoeding van orthodontische behandelingen

Vergoeding vanuit basisverzekering

Orthodontische behandelingen worden meestal niet vanuit de basisverzekering vergoed. Dit geldt óók voor kinderen tot 18 jaar. Alleen wanneer er sprake is van een ernstige afwijking met medische indicatie wordt een beugel soms uit de basisverzekering vergoed. De patiënt moet dan een ernstige groeistoornis of afwijking hebben aan de tanden en/of kaak. Voor vergoeding van orthodontie bij dit soort afwijkingen zal voorafgaand een aanvraag bij de zorgverzekeraar ingediend moeten worden. Aan de hand van deze aanvraag kan de zorgverzekeraar besluiten de behandeling wel/niet te vergoeden. Zorgverzekeraars gebruiken hiervoor een vastgestelde indicatielijst van zeer ernstige afwijkingen, vergelijkbaar met schisis. Let op: Het eigen risico is jaarlijks wel van toepassing bij vergoeding vanuit de basisverzekering.

Vergoeding vanuit aanvullende verzekering

Om voor vergoeding van orthodontische behandelingen in aanmerking te komen is anders een aanvullende verzekering nodig. Aanvullende verzekeringen kunnen onderling aardig verschillen in de hoogte van de premie, voorwaarden en kosten die worden vergoed. Het is daarom aan te raden om de diverse aanvullende verzekeringen van de verschillende zorgverzekeraars goed te vergelijken. Zie de interessante links onder aan deze pagina voor meer informatie hierover. Let op: zorgverzekeraars kunnen hun premie en voorwaarden voor vergoeding van aanvullende verzekering jaarlijks wijzigen. Het is raadzaam om einde van kalenderjaar de wijzigingen van premie en voorwaarden voor volgende kalenderjaar te checken.

Betaling van onze facturen

Onze facturen worden verzorgd door Netpoint Factoring. Rekeningen gaan meestal rechtstreeks naar de verzekeraar. Afhankelijk van de voorwaarden van je verzekeringspolis krijg je soms geen factuur, soms een deelfactuur en soms de volledige factuur toegestuurd. Mocht je de factuur zelf ontvangen, dan kun deze ook zelf declareren bij de zorgverzekeraar. Als je pas gewijzigd bent van zorgverzekeraar komt dat nog wel eens voor. Informeer ons dan over de gegevens van je nieuwe zorgverzekeraar.

Mocht je vragen hebben over je rekeningen dan kun je contact opnemen met Netpoint Factoring via www.uwdeclaratie.nl Op deze site kun je opnieuw een declaratie aanvragen en zie je, nadat je hebt ingelogd, een historisch overzicht van je rekeningen. Ook zie je hier de vergoedingen door de zorgverzekeraar evenals openstaande facturen. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met Netpoint Factoring BV op het nummer 0416-541 509. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00.

Interessante links