Logo Bovend'Eerdt praktijk voor orthodontie

je eerste consult

Je hebt een verwijzing van je tandarts gekregen voor advies van de orthodontist of wilt zelf graag weten wat een beugelbehandeling voor jou kan betekenen. De eerste afspraak die je dan maakt bij ons is voor een eerste consult. Deze eerste afspraak is bedoeld als kennismaking met de praktijk en de orthodontist en is vooral informatief van aard over jouw wensen en de mogelijkheden van behandeling.

 
Hieronder zie je hoe deze eerste afspraak bij ons verloopt:

Kennismaking met balie-assistente: controleren van gegevens

Na aankomst in onze praktijk, meld je je bij de balie-assistente. De balie-assistente zal je administratieve gegevens controleren. Je kunt hierna plaatsnemen in de wachtruimte.

Gesprek met orthodontist: bespreken wensen en verwachtingen

De orthodontist zal je in de wachtkamer begroeten om daarna verder kennis te maken in de consultkamer. Allereerst zal de orthodontist met jou je wensen en verwachtingen voor een eventuele orthodontische behandeling bespreken. Ook zal de orthodontist kijken naar bijzonderheden die op je gezondheidsvragenlijst of op de (eventuele) verwijsbrief van de tandarts staan aangegeven.

Mondonderzoek door orthodontist

Vervolgens zal de orthodontist een mondonderzoek uitvoeren om de conditie van je gebit en de stand van je kaken te beoordelen en welke problemen er zijn. Soms wordt er in overleg direct een röntgenfoto gemaakt om aanvullende informatie te verkrijgen. (Röntgenonderzoek valt niet binnen de verrichting "F121A Eerste Consult")

Advies orthodontist en bespreken behandelmogelijkheden

Op basis van zijn bevindingen geeft de orthodontist advies over jouw mogelijkheden voor een orthodontische behandeling. De orthodontist zal een voorgestelde behandeling uitleggen, schatting van de behandelduur maken en wanneer het beste gestart kan worden. Ook zal de orthodontist de financiële kosten doornemen en wat eventuele risico's van de behandeling zijn.

Vervolgafspraken maken

Tenslotte beslis je met de orthodontist of je wel of niet gaat starten met je behandeling. Soms is het beter om voorlopig niets te doen, bv. omdat je eerst nog tanden moet wisselen. Gewoonlijk wordt er dan afgesproken dat over bijvoorbeeld een half jaar later, de situatie opnieuw zal worden beoordeeld. Indien gewenst kun je ook eerst zelf rustig nadenken over het behandelvoorstel en eventueel informatie inwinnen bij je zorgverzekeraar over de vergoeding van je behandeling. Wanneer gezamenlijk is besloten om met een behandeling te starten kunnen de benodigde afspraken voor de start van de behandeling direct ingepland worden.

Tijdens je eerste bezoek vinden we het vooral belangrijk om tijd en aandacht te hebben om alles duidelijk uit te leggen en ook voldoende ruimte te hebben zodat jij je vragen kunt stellen. Daarom duurt je eerste bezoek gemiddeld 30-45 minuten.

 

Interessante links