Logo Bovend'Eerdt praktijk voor orthodontie

vervolgstappen

Nadat in het eerste consult besloten wordt om verdere stappen te ondernemen, zal een aanvullend onderzoek uitgevoerd worden. Dit wordt gedaan om het definitieve behandplan verder vast te stellen. Hiervoor zullen 1 of 2 vervolgafspraken gemaakt worden voor je beugelbehandeling definitief zal beginnen.

 

Hieronder zie je welke volgende stappen worden genomen na een eerste consult:

Afspraak om je gebit te documenteren

Tijdens het eerste consult heeft de orthodontist een algemene indruk gekregen van de stand van je gebit, en op basis hiervan een voorlopig behandelplan opgesteld. Voor het opstellen van een definitief behandelingsplan heeft de orthodontist meer informatie van je gebit nodig.
Tijdens deze vervolgafspraak zal een assistente daarvoor de volgende foto’s en afdrukken van je gebit gaan nemen:

  • Kleurenfoto’s: een aantal digitale foto's van je gezicht, tanden en kiezen vanuit verschillende hoeken of posities.
  • Röntgenfoto’s
  • Gebit scan:  Met een 3D Mondscanner wordt een digitale gebitsafdruk gemaakt.

Deze afspraak duurt ongeveer een half uur.

Maken van definitief behandelplan door de orthodontist

De orthodontist maakt je definitieve behandelplan door bestudering van de volgende gebitsgegevens:

  • Kleurenfoto’s: Dit gebruikt de orthodontist als begin situatie en ook om het uiteindelijke resultaat mee te vergelijken.
  • Röntgenfoto’s: De orthodontist zal hiermee kunnen kijken naar de structuur van de wortels van je tanden, je kaken, de relatie tussen je boven- en onderkaak en eventuele problemen die niet direct zichtbaar zijn in je mond.
  • Gebitsmodellen: De orthodontist zal met deze gebitsmodellen de positie van je tanden en kiezen, de ruimte in je kaken en de relatie tussen je onder- en bovengebit kunnen bekijken.

Meestal zal de orthodontist hiermee je behandelplan bevestigen dat tijdens de eerste afspraak is besproken. In dit geval zal tijdens je volgende afspraak je orthodontische behandeling gestart worden.
Soms moet op basis van de uitgebreide gegevens het voorlopige behandelplan aangepast worden als er bijvoorbeeld onverwachtse afwijkingen worden gevonden bij bestudering van de röntgenfoto’s of gebitsmodellen. Ook kan het zijn dat de orthodontist de voorgestelde behandelmogelijkheden van het eerste consult nader wil bestuderen om tot een definitief behandelvoorstel te komen. In deze gevallen zal de orthodontist dit bij je volgende afspraak verder bespreken en uitleggen.

Afspraak voor bespreking definitief behandelplan (niet altijd nodig)

Tijdens deze afspraak zal de orthodontist een voorgestelde behandeling en eventuele alternatieven uitleggen aan de hand van je gebitsmodellen en röntgenfoto’s. Hierbij wordt een schatting van de behandelduur besproken en wanneer het beste gestart kan worden. Ook zal de orthodontist de financiële kostenbegroting doornemen en wat eventuele risico's van de behandeling zijn.

 

Interessante links