Logo Bovend'Eerdt praktijk voor orthodontie

wat meenemen

Wat moet je meenemen bij je eerste afspraak?
Wanneer je bij ons komt voor een eerste afspraak, moet je een aantal dingen meenemen om ervoor te zorgen dat je definitief bij ons kunt worden ingeschreven als patiënt. Het is daarom belangrijk dat je het volgende mee neemt naar onze praktijk:

Geldig identiteitsbewijs

Volgens de zorgverzekeringswet geldt voor alle patiënten (ook kinderen) een wettelijke legitimatieplicht bij bezoek aan een zorgverlener.
Je kunt je identificeren met een: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, vreemdelingendocument.
Je kunt je niet identificeren met andere pasjes en kaarten, zoals een openbaarvervoerkaart, bromfietscertificaat en of een identiteitsbewijs dat verlopen is.

Gegevens zorgverzekeraar

We zullen de gegevens controleren van de zorgverzekeraar waar je verzekerd bent. Meestal kunnen we de rekening voor je behandeling direct doorsturen naar je zorgverzekeraar. Je hoeft de rekening bij de meeste zorgverzekeraar dan niet zelf te declareren. Je krijgt dan alleen rekeningen voor (resterende) kosten die buiten je verzekering vallen.

Ingevulde vragenlijst

Vóór je eerste afspraak ontvang je van ons (per post of digitaal) een vragenlijst. Wij vragen je deze lijst online in te vullen voor je eerste bezoek aan onze praktijk of ingevuld mee te nemen. De vragenlijst bevat een aantal vragen over persoonlijke contact gegevens, als ook een aantal vragen over je gebit en algemene gezondheid. Het is voor de orthodontist van belang op de hoogte te zijn van je gezondheid en gebruik van geneesmiddelen. Alle vragen op onze vragenlijst zijn namelijk ook van belang voor tandheelkundige behandelingen. Met je gegevens zal uiteraard strikt vertrouwelijk worden omgegaan

Verwijsbrief tandarts (indien aanwezig: verwijzing via tandarts is niet direct noodzakelijk)

Wanneer je een verwijsbrief hebt gekregen van je tandarts, vragen we of je deze meeneemt naar je eerste afspraak. Hierin staat vaak nuttige informatie die de orthodontist beoordeelt tijdens je eerste consult afspraak.
Het kan zijn dat je tandarts deze verwijsbrief zelf (elektronisch) verstuurd heeft aan onze praktijk. Of dat je geen schriftelijke verwijsbrief hebt gekregen van je tandarts. In deze gevallen hoef je dit natuurlijk niet mee te nemen. Een verwijsbrief is vaak nuttig, maar niet direct noodzakelijk voor een consult afspraak bij de orthodontist.

 

Interessante links