Logo Bovend'Eerdt praktijk voor orthodontie

verwijzers

We bieden graag de optimale zorg voor de glimlach van uw patiënt, waarbij persoonlijke aandacht voor de patiënt bij ons centraal staat. Dit doen we in samenwerking met de patiënt maar ook met u als verwijzer. We hechten veel waarde aan een goede relatie met onze verwijzers.

Hieronder geven we kort informatie over een aantal onderwerpen met betrekking tot verwijzing naar onze praktijk.

 

Verwijzing
We stellen een korte schriftelijke verwijzing met een verwijsindicatie altijd zeer op prijs. U kunt uw patiënten zelf direct bij ons aanmelden per email met de benodigde NAW gegevens en korte verwijstoelichting. Hierna nemen wij contact op met uw patiënt voor een eerste afspraak.

Ook kunt u uw patiënten (of hun ouders) een verwijsbrief geven om contact met ons op te nemen voor het maken van een eerste afspraak. De patiënt kan zich hiervoor aanmelden via ons online inschrijfformulier, of telefonisch of per email contact met ons opnemen.

 

Eerste consult
Nadat een afspraak is gemaakt voor een eerste consult, ontvangt uw patiënt een persoonlijke brief met afspraakbevestiging en wat men van het consult kan verwachten.  Het eerste consult is een informatieve kennismaking waarbij de orthodontist advies op maat zal geven over de mogelijkheden voor een orthodontische behandeling. >> Meer informatie

Een eerste consult bij Bovend’Eerdt Orthodontie kan gemiddeld binnen 4-5 maanden worden ingepland. Indien er dringende tandheelkundige redenen zijn dat orthodontisch advies op kortere termijn nodig is, dan kunt u contact met ons op te nemen. Na overleg van de orthodontist met u, kan uw patiënt versneld worden ingepland.

 

Terugkoppeling en overleg
Na het eerste consult van uw patiënt onvangt u als verwijzer een verslag met de bevindingen en eventueel behandelvoorstel. Hierin is verder aangegeven wat er met de patiënt en/of ouders is afgesproken ten aanzien van de orthodontische behandeling. Ook na afloop van de behandeling ontvangt u als verwijzer een verslag. Mocht dit nodig zijn, dan krijgt u tevens tussentijdse berichtgeving.

Indien nodig en bij gecombineerde behandelingen zal de orthodontist met u en/of andere betrokken tandheelkundige zorgverleners overleggen om de behandeling optimaal af te stemmen. Indien u zelf overleg wenst met de orthodontist, kunt u hiervoor contact opnemen met onze praktijk.

 

Röntgenfoto’s
Röntgenfoto’s zijn essentieel voor een goede diagnose en evaluatie van een orthodontische behandeling. Daarom zullen we, afhankelijk van de noodzaak, röntgenfoto’s maken, voor en tijdens de behandeling. In overleg met uw patiënt, kunt u altijd een kopie van deze röntgenfoto’s bij ons opvragen.